Company News

Tirana Expo Centre

Tirana Expo Centre

Ne garantojmë sigurinë për një partner te fuqishëm dhe të qëndrueshëm.

Ne garantojmë një background të pasur në organizime dhe logjistikë.

Stafi i projekteve zotëron në mënyrë perfekte background financiar dhe tregtar.

Spoti Televiziv

Prezantimi 3D i Godinës

Share this