Company News

Calendar

Calendar

Auto Moto Show

Auto Moto Show

Për here të pare shumica e markave dhe tipeve të automjeteve do të jenë të ekspozuara së bashku dhe do t’u japin vizitorëve mundësinë e krahasimit dhe përzgjedhjen e markës së…

Lexo më shumë

Energji, Sfida e Së Ardhmes

Energji, Sfida e Së Ardhmes

Tirana Expo Center në Bashkëopunim me Ministrinë e Industrisë dhe Energjisë organizon më 7—9 Nëntor Panairin “Energjia, Sfida e së Ardhmes”…

Lexo më shumë

Expo Medica

Expo Medica

Tirana Expo Centre në bashkëpunim me Qëndrën Kombëtare te Panaireve organizojne më 21-23 Nëntor Panairin INTERFOOD EXPO…

Lexo më shumë

Interfood Expo

Interfood Expo

Tirana Expo Centre në bashkëpunim me Qëndrën Kombëtare te Panaireve organizojne më 11-14 Dhjetor, Panairin INTERFOOD EXPO…

Lexo më shumë

Weeding, Style and Fashion Expo

Weeding, Style and Fashion Expo

Tirana Expo Centre në bashkëpunim me Qëndrën Kombëtare te Panaireve organizojne më 21-23 Nëntor Panairin Wedding,Style and Fashion…

Lexo më shumë

 

 

 

Share this