Company News

Partnerët

Partnerët

PRESPA shpk

www.prespa-invest.com

MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE

www.energjia.al

Qëndra Kombëtare e Panaireve

www.qkp.gov.al/

Ministria e Zhvillimit Ekonomik,Tregtisë dhe Sipërmarrjes

http://www.ekonomia.gov.al/

LABORMEST

http://www.labormest.com/

Ministria e Punëve të jashtme

www.punetejashtme.gov.al

Share this