Company News

Shërbime

Shërbime

Çfarë ofrojmë:

  • Salla Panairesh, salla takimesh, hapërsira të brëndëshme dhe të jashtme me qera.
  • Ne organizojmë Panaire dhe Evente gjithashtu ofojmë bashkëpunim me të tërë aktorët e rëndësishëm në këtë sektor.

Panaire

Ne Ju ofrojmë organizime panairesh jo vetem duke Ju
ofruar sallë panairesh por edhe të gjitha shërbimet e lidhura me këtë event.

Konferenca dhe Kongrese
Ju ofrojmë salla konferencash, kongresesh dhe eventesh të brëndëshme me kapacitet nga 20 deri ne 7000 Persona

Seminare Tregtare
Ju ofrojme salla për seminare tregtare.

Hapërsira të brëndëshme dhe të jashtme per Koncerte
Evente të ndryshme (Mbrëmje gala , evente kulturore, evente aportive…etj)

Share this